Inflacja – czym jest, jak działa i jak się ją mierzy?

Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje pieniądze nie sięgają tak daleko, jak kiedyś? Istnieje prawdopodobieństwo, że to nie Twoja wyobraźnia. Prawdopodobnie zauważasz skutki inflacji, koncepcji ekonomicznej, w której koszty towarów i usług rosną w czasie.

Inflacja jest normalną częścią światowych cykli gospodarczych. Oto co należy wiedzieć o tym, czym jest inflacja, dlaczego występuje i co można zrobić, aby chronić swoje finanse w obliczu wzrostu cen.

Jak działa inflacja?

Inflacja występuje, gdy ceny towarów i usług rosną przez dłuższy czas, powodując spadek siły nabywczej, czyli ilości towarów i usług, które można kupić za jedną jednostkę waluty. Krótko mówiąc, inflacja oznacza, że Twoje pieniądze mogą nie być w stanie kupić dzisiaj tyle samo, co w przeszłości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że inflacja to nie to samo, co wzrost cen pojedynczego towaru lub usługi. Inflacja wiąże się raczej z jednoczesnym i ciągłym wzrostem cen wielu rzeczy, które kupujemy regularnie. Nie chodzi więc tylko o rachunek za zakupy spożywcze – wzrosną również koszty gazu, usług komunalnych, podróży i innych wydatków.

Dlaczego w ogóle dochodzi do inflacji?

Często sprowadza się to do braku równowagi pomiędzy dwoma różnymi siłami ekonomicznymi: podażą i popytem. Podaż określa, ile danego dobra lub usługi jest produkowane i sprzedawane, a jej siłą napędową są firmy sprzedające to dobro lub usługę. Z drugiej strony, popyt odnosi się do tego, ile danego dobra lub usługi jest kupowane po określonej cenie i jest napędzany przez konsumentów. Jeśli popyt przewyższa podaż, inflacja ma tendencję do podążania za nim.

Jakie są rodzaje inflacji?

Wysoka inflacja może być wynikiem wielu różnych czynników. Jednak ekonomiści często dzielą podstawowe przyczyny na dwie kategorie: inflację popytową i inflację kosztową.

Inflacja popytowa jest napędzana przez wzrost całkowitego popytu konsumpcyjnego. Jeśli konsumenci nagle zaczynają wydawać więcej pieniędzy niż zwykle, firmy mogą stwierdzić, że sprzedają więcej towarów i usług niż przewidywały. Jeśli firmy te nie są w stanie nadążyć za zwiększonym popytem konsumentów, ich pozostałe zapasy stają się bardziej wartościowe, a ceny mogą wzrosnąć.

Ten rodzaj inflacji ma tendencję do występowania w okresach wysokiego zaufania konsumentów, np. gdy stopa bezrobocia jest niska, a płace wysokie.

Inflacja kosztowa pojawia się, gdy rosną koszty produkcji. Niezwiązane z popytem konsumenckim, zwiększone koszty produkcji mogą prowadzić do zmniejszenia całkowitej podaży, a następnie do wzrostu cen, aby to zrekompensować.

Ten rodzaj inflacji jest powszechnie obserwowany, gdy cena ropy naftowej wzrasta, czyniąc operacje produkcyjne droższymi. Na przykład, kryzys energetyczny w latach 70. był w dużej mierze odpowiedzialny za inflację kosztową, która miała miejsce w tym okresie.

Możliwe jest również, że inflacja wynika z czynników niezwiązanych z gospodarką. Klęski żywiołowe lub poważne wydarzenia na świecie mogą zakłócić łańcuchy dostaw i zmniejszyć ilość dostępnych towarów, powodując wzrost cen na zapasach, które pozostały. Możliwe jest również, że kombinacja tych czynników wystąpi jednocześnie lub że jeden z nich będzie skutkiem innego.

Jak mierzy się inflację?

Ekonomiści mierzą inflację za pomocą czegoś, co nazywa się indeksem cen, który śledzi zmiany cen w określonym zestawie towarów i usług. Dwa podstawowe indeksy to Indeks Cen Konsumenckich i Indeks Cen Osobistych Wydatków Konsumpcyjnych.

Oba służą temu samemu celowi: pokazują średnią zmianę cen dóbr i usług codziennego użytku, które polskie gospodarstwa domowe kupują regularnie. Wskaźnik ten jest wyrażony w procentach – każdy wzrost wyższy niż 2% jest zazwyczaj powodem do niepokoju.

Jak inflacja wpływa na stopy procentowe?

Inflacja jest złożonym zagadnieniem, ale jednym ze sposobów jej kontrolowania jest federalna polityka monetarna.

Kiedy Rezerwa Federalna – centralny system bankowy Polski – wykrywa rosnącą stopę inflacji, reaguje poprzez podniesienie stopy funduszy federalnych. Jest to specjalna stopa procentowa związana z udzielaniem pożyczek między bankami komercyjnymi.

Wzrost stopy funduszy federalnych powoduje odpowiedni wzrost oprocentowania kredytów samochodowych, hipotecznych i innych rodzajów kredytów, co sprawia, że pożyczanie pieniędzy jest droższe. Wzrost kosztów pożyczania pieniędzy może przyczynić się do spowolnienia wydatków konsumentów i przedsiębiorstw, umożliwiając łańcuchom dostaw nadrobienie zaległości w produkcji towarów i usług, co z kolei może doprowadzić do spadku cen.

W idealnym przypadku ogranicza to inflację i stabilizuje podaż i popyt bez długoterminowych konsekwencji, takich jak recesja. Gdy inflacja znów będzie niska, Fed może zdecydować się na obniżenie stóp procentowych, ułatwiając pożyczanie pieniędzy i zachęcając do wydatków.

Oszczędzanie do inflacji

4 sposoby na przygotowanie się do inflacji

Gdy zrozumiesz ekonomiczne zasady inflacji, będziesz lepiej przygotowany do ochrony swoich finansów przed jej skutkami. W okresach wysokiej inflacji rozważ następujące kwestie.

  • Przejrzyj swój budżet pod kątem możliwości ograniczenia wydatków. Rosnące ceny oznaczają, że artykuły pierwszej potrzeby staną się znacznie droższe. Szczegółowy przegląd budżetu, obejmujący wszystkie stałe wydatki, pomoże Ci znaleźć więcej miejsca na wyższy rachunek za media i droższe artykuły spożywcze.
  • Kontynuuj oszczędzanie, gdy jesteś w stanie. Pamiętaj o utrzymaniu awaryjnego funduszu oszczędnościowego na wypadek trudności finansowych – wystarczającego na pokrycie wydatków przez trzy do sześciu miesięcy. Aby uzyskać najlepszy zysk, rozważ konta oszczędnościowe o wysokiej stopie zwrotu, które zazwyczaj są lepiej oprocentowane niż standardowe konta oszczędnościowe.
  • Opóźnij drogie zakupy. Prawdopodobnie nie jest opłacalne zaciąganie dużego kredytu, takiego jak hipoteczny, gdy inflacja jest wysoka. Jeśli możesz, odłóż zakup domu lub samochodu do czasu ustabilizowania się gospodarki.
  • Kontynuuj inwestowanie. Może być kuszące wstrzymanie regularnych inwestycji, aby zaoszczędzić pieniądze w krótkim okresie, ale nie rób tego! Ważne jest, aby w miarę możliwości kontynuować wpłaty na konta emerytalne.
  • Okresy inflacji mogą być stresujące dla konsumentów, ale staraj się nie martwić. Są one zazwyczaj tymczasowe, a zrozumienie podstawowych przyczyn może pomóc lepiej przygotować się na rosnące koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *